هالوکسی فوپ Haloxyfop-R-methyl

تعداد مشاهده :1566

هالوکسی فوپ Haloxyfop-R-methyl

علف‌کش سیستمیک با خاصیت تماسی و انتخابی    
فرمولاسیون   
گالانت سوپر (Gallant Super®)                        EC   10.8 %
معرفی:
هالوکسی فوپ آر متیل علف کشی از گروه آریل اکسی فنوکسی پروپیونات است که برای کنترل علف‌های هرز گندمی شکل به کار می‌رود.
موارد مصرف (توصیه‌شده):

میزبان

میزان مصرف

زمان مصرف

چغندرقند

75/0 تا 1 لیتر در هکتار

در مرحله 3 تا 4 برگی علف‌های هرز باریک برگ

پیاز

6/0 تا 75/0 لیتر در هکتار

در مرحله 3 تا 4 برگی علف‌های هرز باریک برگ

کلزا

5/0 تا 7/0 لیتر در هکتار

در مرحله 3 تا 4 برگی علف‌های هرز باریک برگ

 علائم تأثیر در گیاه:
پژمردگی، زردی در برگ‌ها، جلوگیری از رشد ریشه و ساقه و خشکیدگی برگ‌ها
نحوه تأثیر:
بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز (ACCase) و فوپ ها (AOPPs) می‌باشد.
راهنمای مصرف:
•    این علف‌کش در زمان رشد سریع گیاهان و شرایط بدون تنش بیشترین تأثیر را خواهد داشت.
•    میکروارگانیسم‌های خاک به‌سرعت این علف‌کش را تجزیه می‌کنند و احتمال آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی را کاهش می‌دهند.

 

نام / نام شرکت  
شهر :  
تلفن همراه  
تعداد /حجم درخواستی
توضیحات تکمیلی :