درباره شرکت آوند

شرکت آوند کشاورز پاسارگاددر سال 1394 با هدف تامین نهاده های کشاورزی وارائه خدمات مشاوره ای با بالاترین سطح کیفی، فعالیت خود را آغاز کرد.این شرکت همکاری خود را با کمپانی اکین تاریم ترکیه در زمینه واردات کودهای آلی،نیمه آلی،شیمیایی ونمک زدا و همچنین هیومیک اسیدها انجام می دهد.کلیه مراحل تولید وبسته بندی این محصولات در کشور ترکیه انجام می گیرد.
همچنین در زمینه تکمیل سبد کالایی این شرکت همکاری خود را با شرکت اگروبست ترکیه درزمینه واردات سموم نباتی  آغاز کرده است.
با هدف توسعه کشاورزی پایدار، و ارج نهادن به ارزشهای زیست محیطی،شرکت آوند کشاورز پاسارگاد با کمپانی Komeco  هلند همکاری خود راآغاز کرده است.
به منظور تامین ترکیبات بیولوژیک  جهت گسترش کشاورزی سالم، باکمپانی Tstanes با قدمتی بیش از یک و نیم قرن همکاری می نماید. شرکت آوند کشاورز پاسارگاد در اصفهان به همراهی شرکت سبزین اعتماد راه آینده در مشهد و شرکت دوستان نکواندیش پارسیان در تهران در غالب یک مجموعه فعالیت می کنند.
این شرکت با هدف تامین رضایت مشتریان، سعی در ارتقاء  خدمات وارائه محصولات بابالاترین سطح کیفی را دارد.