رنسانس RONESANS

تعداد مشاهده :2662

رنسانس RONESANS

عناصر موجود در رنسانس مانع از کلروزیس گیاهان زراعی و باغی می¬گردد و به کیفیت میوه و سبزیجات می¬افزاید. رنسانس گلدهی و میوه¬دهی گیاه را افزایش داده و به تشکیل پروتئین و فعال نمودن آنزیم ها در گیاه کمک می نماید.
نیتروژن موجود در رنسانس عنصری حیاتی برای گیاهان است که یکی از اصلی ترین اجزای کلروفیل می باشد. ماده آلی موجود در رنسانس حاصل از تخمیر بقایای گیاهی به¬خصوص بقایای میوه‌جات می‌باشد به همین واسطه دارای درصد بالایی اسیدهای فولویک و هیومیک و اسیدهای آمینه می‌باشد. اسیدهای آمینه، ازت و عناصر میکرو موجود در رنسانس موجب سنتز پروتئین، تشکیل کلروفیل، افزایش سبزینه برگ‌ها و افزایش غذاسازی آن‌ها می شود.
در خاک های قلیایی، جذب و مصرف عناصر میکرو در حد پایینی بوده و لذا مشکلاتی از قبیل کلروز و نکروز، ریزش گل ها و ضعیف¬شدن میوه ها اتفاق می افتد که رنسانس با ترکیبات خود موجب برطرف شدن مشکلات مذکور می شود. این ترکیب مقاومت گیاه در مقابل تنش های متفاوت از جمله سرما، گرما، بیماری¬ها و آفات را افزایش می دهد.

نام گیاه

محلول­پاشی (لیتر/هکتار)

زعفران

2

گیاهان زراعی

2

غلات

2

صیفی­جات

3-5/2

درختان میوه

3-5/2

مرکبات

3

پسته

3

 

مواد تشکیل دهنده

w/w%

کل مواد آلی

25

ازت کل

10

ازت آلی

3/0

اوره

7/9

پتاسیم قابل حل در آب

5

بُر قابل حل درآب

5/0

آهن

2

آهن قابل حل در آب

5/0

روی

4

روی قابل حل در آب

2

PH

7-5

 

نام / نام شرکت  
شهر :  
تلفن همراه  
تعداد /حجم درخواستی
توضیحات تکمیلی :