ویتامین Vit-Amin

تعداد مشاهده :1748

ویتامین Vit-Amin

ویتامین یک کود مایع محرک رشد حاوی اسیدهای آمینه، مواد آلی و عناصر ماکرو و آهن است. تمام اسیدهای آمینه موجود در ویتامین از نوع اسیدهای آمینه آزاد بوده که موجب جذب سریع آن و انتقال به تمام اندام های گیاه می گردد. در طول دوره رشد و رسیدن میوه، این ترکیب شرایط غذایی ثابتی را برای گیاه مهیا می نماید. مصرف ویتامین برای سبزیجات و صیفی جات نظیر خیار، کدو، بادمجان و فلفل که دوره میوه دهی طولانی دارند، باعث طولانی شدن دوره و تعداد برداشت محصول می شود.

ترکیبات موجود در ویتامین این کود مایع را برای گیاهان مبدل به یک آنتی استرس کرده است و مقاومت گیاهان را در برابر استرس های زنده و غیر زنده افزایش می دهد.

 

 

 

w/w%

کل مواد آلی

25

ازت کل

3

ازت آلی

3

پتاسیم قابل حل در آب

5

اسیدهای آمینه آزاد

10

آهن (Fe)

2

PH

9-7

 
 
 

نام / نام شرکت  
شهر :  
تلفن همراه  
تعداد /حجم درخواستی
توضیحات تکمیلی :