نوترینت روی NUTREINT ZINC

تعداد مشاهده :1452

نوترینت روی NUTREINT ZINC

اساساً جذب مواد از طریق روزنه سریع‌تر انجام‌گرفته و تجمع مواد و در دسترس بودن آن‌ها در این روش بیشتر است اما در مصرف خاکی در صورت بالا بودن pH  جذب بسیاری از عناصر غذایی با اختلال مواجه می¬شود. کمبود روی در خاک¬های آهکی به علت pH بالا بسیار متداول است. اکثراً خاک¬های زراعی در ایران با کمبود روی مواجه¬اند. به‌منظور رفع این محدودیت کود نوترینت روی با ماده شیمیایی کلات کننده EDTA کمپلکس شده است.
بسیاری از آنزیم¬های گیاهان برای فعال‌سازی خود به یون روی احتیاج دارند، این یون همچنین ممکن است برای ساخت زیستی کلروفیل در برخی گیاهان موردنیاز باشد. کمبود روی به‌وسیله کاهش رشد میان¬گره¬ها شناخته می¬شود (جارویی شدن سرشاخه¬ها) که به تبع آن گیاه الگوی رشد روزت به خود گرفته و برگ¬ها دایره¬وار در سطح زمین یا نزدیک به سطح زمین به‌صورت شعاعی قرارگرفته‌اند. عنصر روی پایه و اساس سنتز اسیدآمینه تریپتوفان و نیز سنتز اکسین است. این علائم کمبود نیز می¬تواند از کاهش توانایی تولید اکسین ناشی شود.
نوترینت روی با درجه خلوص بالا و قابلیت انحلال 100 درصد در آب امکان استفاده به‌صورت محلول‌پاشی، استفاده خاکی و استفاده در سامانه¬های آبیاری تحت‌فشار را فراهم کرده است. محلول¬پاشی روی در درختان میوه معمولاً در اسفند یا فروردین‌ماه در زمان تورم جوانه¬ها و در پایان فصل بعد از برداشت محصول نقش مهمی در کاهش سال¬آوری درختان خواهد داشت.

نام گیاه

مصرف خاکی (کیلوگرم/هکتار)

محلول­پاشی (کیلوگرم/1000 لیتر آب)

زمان مصرف

درختان میوه و پسته

10-5

2-1

بهار در زمان متورم شدن جوانه­ها و پاییز بعد از برداشت محصول

مرکبات

5-3

2-1

بهار در زمان متورم شدن جوانه­ها و پاییز بعد از برداشت محصول

صیفی­جات

5/2-2

1-5/0

مرحله 4 تا 6 برگی تکرار در صورت نیاز

گیاهان زراعی

5-2

1-5/0

مرحله 4 تا 6 برگی تکرار در صورت نیاز

 

 

w/w%

روی قابل حل در آب (ZN)

15 درصد/کلاته شده با EDTA

حلالیت در آب

100  درصد

نام / نام شرکت  
شهر :  
تلفن همراه  
تعداد /حجم درخواستی
توضیحات تکمیلی :