فولیامل روی FOLIAMEL ZINC

تعداد مشاهده :1569

فولیامل روی FOLIAMEL ZINC

فولیامل روی کودی مایع دارای 5 درصد روی قابل‌حل در آب که 5/4 درصد آن روی کلات شده با EDTA می‌باشد. این ترکیب پس از برداشت محصول و قبل از ریزش برگ¬ها در پاییز و در بهار به هنگام متورم شدن جوانه¬ها به‌صورت محلول¬پاشی در اختیار درختان میوه قرار می¬گیرد و باعث کاهش سال¬آوری می¬گردد. عنصر روی پایه و اساس سنتز اسیدآمینه تریپتوفان و نیز سنتز اکسین است. در اثر کمبود روی در برخی گونه¬ها مثل ذرت، سورگوم و لوبیا برگ‌های مسن‌تر ممکن است دچار کلروز شده و سپس نقاط نکروزه سفید در آن‌ها توسعه یابد. عنصر روی (Zn) نقش عمده¬ای در گرده¬افشانی، گل¬دهی و افزایش مقاومت در برابر آفات و بیماری¬ها و ساخت هورمون¬های رشد مؤثر است.

نام گیاه

محلول­پاشی (لیتر/هکتار)

زمان مصرف

زعفران

5-2/1

اواسط بهمن تا اوایل اسفند

گیاهان زراعی

2

قبل از گلدهی

غلات

2

بین پنجه­زنی تا ساقه­دهی

صیفی­جات

2

قبل از گلدهی

درختان میوه

2

بهار در تورم جوانه‌ها و پاییز پس از برداشت محصول

مرکبات

2

بهار در تورم جوانه‌ها و پاییز پس از برداشت محصول

پسته

2

بهار در تورم جوانه‌ها و پاییز پس از برداشت محصول

 

w/w%

روی (Zn) قابل حل در آب

5 درصد

روی کلات شده

5/4 درصد

محدوده  PH  با ثبات کلات

8-6

نام / نام شرکت  
شهر :  
تلفن همراه  
تعداد /حجم درخواستی
توضیحات تکمیلی :