استامی پراید Acetamiprid

تعداد مشاهده :1686

استامی پراید Acetamiprid

حشره‌کش سیستمیک با اثر تماسی گوارشی
فرمولاسیون   
موسپیلان (Mospilan®)                        SP   20 %
معرفی:
استامی پرید، حشره‌کشی سیستمیک از گروه نئونیکوتینوئیدها است. مزیت استامی پرید در کنترل حشرات مقاوم به گروه‌های قدیمی از قبیل ارگانوفسفره، کاربامات و پایروتیروئیدهای مصنوعی است.
موارد مصرف (توصیه‌شده):

میزبان

آفات

میزان مصرف

پسته

پسیل پسته (شیره خشک)

500 گرم در هزار لیتر آب (عدم استفاده در نسل 4 و 5 پسیل پسته)

درختان میوه سردسیری

کرم سیب

500 گرم در هزار لیتر آب (در مناطق کوهستانی برای مبارزه با نسل اول کرم سیب)

درختان میوه سردسیری

مینوز لکه گرد سیب

500 گرم در هزار لیتر آب

درختان میوه سردسیری    مینوز لکه گرد سیب    500 گرم در هزار لیتر آب
 دوره کارنس:
برای پسته 28 تا 42 روز و برای درخت سیب 14 روز
نحوه تأثیر:    
اختلال در عمل گیرنده‌های عصبی نیکوتینیک استیل کولین که سبب تأثیر در سیناپس‌های سیستم اعصاب مرکزی حشره می‌گردد.
راهنمای مصرف:
•    این سم دارای سمیت برای محیط‌زیست می‌باشد. از آلوده شدن آب‌های آشامیدنی جاری، راکد و زیرزمینی جلوگیری شود.

 

نام / نام شرکت  
شهر :  
تلفن همراه  
تعداد /حجم درخواستی
توضیحات تکمیلی :