ااکو تی اس EKOTS

تعداد مشاهده :4961

ااکو تی اس EKOTS

کود مایع اکو تی اس ترکیبی از پلی سولفات پتاسیم می باشد که با پتاسیم و گوگرد غنی‌شده است. اکو تی اس کودی مایع است که باعث افزایش عملکرد محصولات کشاورزی می گردد و سریع ترین و بیشترین جذب را در محصولات کشاورزی فراهم می آورد. این کود سطح pH خاک را کاهش داده و با آزادسازی عناصر بلوکه‌شده در خاک آن‌ها را در اختیار گیاه قرار می دهد. گیاهان معمولاً در مرحله تشکیل و رشد میوه نیاز پتاسیم بالایی دارند. اکو تی اس قابلیت استفاده به همراه آب آبیاری را دارد و به‌راحتی نیاز پتاسیم گیاهان را برطرف می کند. گوگرد موجود در اکو تی اس علاوه بر تقلیل شرایط نامساعد خاک نیاز گیاهان به گوگرد را نیز برطرف می کند. اکو تی اس دارای برتری های بی شماری نسبت به سولوپتاس جامد بوده و تأثیرات چشمگیری در رفع نیاز پتاسیم در مناطق پسته کاری ایران داشته است. استفاده از اکو تی اس در مرحله رشد سریع میوه یا مرحله پر شدن مغز در درختان آجیلی ازجمله پسته تأثیری زیادی در کیفیت و کمیت محصول شده است. استفاده از اکو تی اس به‌صورت آزمایشی در باغات پسته ایران افزایش انس و عملکرد پسته و کاهش سال آوری را در پی داشته است.
خصوصیات اکو تی اس
•    افزایش رنگ و طعم و سایز میوه‌ها
•    کاهش سطح pH خاک
•    افزایش خاصیت انبارداری میوه‌ها
•    افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی و آفات
•    افزایش وزن و بریکس میوه‌ها

نام گیاه

کودآبیاری (لیتر/هکتار)

زمان مصرف

زیتون

30-25

بعد از تشکیل میوه

درختان میوه

30-25

بعد از تشکیل میوه

صیفی­جات

20

بعد از گلدهی

پسته

 30-25

مرحله پر شدن مغز

زعفران

25-20

اولین آبیاری پس از برداشت

 

 

w/w%

پتاسیم قابل حل در آب

25 درصد

تیوسولفات

42 درصد

نام / نام شرکت  
شهر :  
تلفن همراه  
تعداد /حجم درخواستی
توضیحات تکمیلی :