فولیامل کالنیت FOLIAMEL CALNIT

تعداد مشاهده :1938

فولیامل کالنیت FOLIAMEL CALNIT

فولیامل کالنیت دارای 5/22 درصد کلسیم کلات شده با اسیدهای آمینه و 14 درصد ازت قابل‌حل در آب است. کلسیم غیرمتحرک¬ترین عنصر در بین عناصر ضروری درون گیاه است و جذب و انتقال آن به‌صورت غیرفعال هست. کلسیم از طریق ریشه وارد فضای آوند چوبی می¬شود و از طریق سیستم تعرق به‌طرف اندام فوقانی گیاه حرکت می¬کند. این حرکت روبه بالای کلسیم فقط در صورتی میسر است که روزنه¬ها باز باشند بنابراین در مناطقی که تعداد ساعات هوای ابری در طول فصل رشد زیاد باشد امکان کمبود کلسیم وجود خواهد داشت. علت این پدیده حرکت کند کلسیم در آوند آبکش است به عبارتی کلسیم جذب‌شده توسط آوند چوبی وارد ساختار گیاه می¬شود ولی به دلیل حرکت کند انتقال مجدد آن در گیاه با اختلال مواجه شده و کمبود آن خصوصاً در میوه‌ها دیده می¬شود.
علائم مشخصه کمبود کلسیم شامل نکروزه شدن مناطق مریستمی جوان می¬باشد که در آن تقسیم سلولی و تشکیل دیواره بسیار سریع است. نکروزه شدن در گیاهان کند رشد ممکن است با کلروز عمومی و قلابی شدن رو به پایین برگ¬های جوان آغاز گردد. سیستم ریشه¬ای گیاهان دچار کمبود کلسیم ممکن است مایل به قهوه¬ای، کوتاه و به‌شدت منشعب باشند. ممانعت از رشد گیاه نیز ممکن است در صورت مرگ مناطق مریستمی نابالغ گیاه به وقوع بپیوندند. در پسته کمبود کلسیم در ابتدای رشد باعث کشمشی شدن دانه‌های پسته و عارضه‌ی داغو در ادامه فصل می‌شود.
.وجود اسیدهای¬آمینه در فولیامل کالنیت باعث القاء باز شدن روزنه‌ها و افزایش جذب کلسیم در گیاهان می¬شود و از این طریق کمبود کلسیم در گیاهان زراعی را برطرف می¬کند.

نام گیاه

محلول­پاشی (لیتر /1000 لیتر آب)

زمان مصرف

صیفی­جات و سبزیجات

5/2-2

از پایان گلدهی تا تشکیل میوه با توجه به علائم کمبود

مرکبات

3-5/2

بعد از گلدهی

گوجه­فرنگی

3-5/2

مراحل ابتدایی تشکیل میوه

درختان میوه

3-2

متورم شدن جوانه­ها

پنبه، سیب­زمینی، آفتابگردان

3-2

4 تا 6 برگی

غلات

3-2

پنجه­زنی تا ساقه­رفتن

پسته

3-2

بعد از تشکیل میوه و پاییز بعد از برداشت محصول

چغندرقند

3-2

4 تا 6 برگی

انگور

3-5/2

بعد از گلدهی

 

 

w/w%

ازت قابل حل در آب

14 درصد

کلسیم قابل حل در آب

5/22 درصد

نام / نام شرکت  
شهر :  
تلفن همراه  
تعداد /حجم درخواستی
توضیحات تکمیلی :