اکتیو ایکس ACTIV X

تعداد مشاهده :1351

اکتیو ایکس ACTIV X

آبهای دارای pH بالا باعث کاهش کارایی کودها و سموم میشوند. آبی که از اغلب چاههای کشاورزی كشور بیرون می‌آید بهشدت قلیایی بوده و pH آن بشدت بالاست. بررسی‌ها نشان داده‌اند که pH بالای آبی که به‌ منظور محلول‌پاشی و پر کردن تانکرهای سم‌پاش استفاده می شود متأسفانه موجب شکسته شدن فرمولاسیون سموم و کودهای مورداستفاده و کاهش تأثیر آن‌ها بر روی آفت می شود.
اکتیو ایکس حاوی اسیدهای آلی است که علاوه بر تأثیرات مثبت روی سیستم دفاعی و فتوسنتزی برگ، قدرت بافرکنندگی بالایی در استفاده در مخزن سموم یا کودها به‌صورت محلول‌پاشی دارد.
ظرفیت بالای تبادل یونی اکتیویکس در اراضی شور و شورسدیمی باعث جایگزینی سدیم با کلسیم آزاد شده از منابع کلسیمی خاک می شود. ظرفیت بالای تبادل یونی امکان رفع مسمومیت ناشی از مصرف بیش‌ازاندازه کودهای کشاورزی و آفت‌کش‌ها در خاک را برطرف می کند.

 

w/w%

روی قابل حل در آب

5 درصد

 

 

نام / نام شرکت  
شهر :  
تلفن همراه  
تعداد /حجم درخواستی
توضیحات تکمیلی :