ترنس ایکس TRANS X

تعداد مشاهده :1919

ترنس ایکس TRANS X

شرایط نامساعد خاک های کشاورزی در اکثر نقاط کشور ما مشکلات عدیده تغذیه ای را برای گیاهان ایجاد کرده است. بسیاری از خاک ها ازنظر میزان مواد غذایی غنی اند، اما مناسب نبودن اسیدیته خاک باعث بلوکه شدن و غیرقابل استفاده شدن بسیاری از عناصر موجود در خاک شده است. افزودن مداوم عناصر غذایی در قالب کودهای شیمیایی به خاک به‌منظور رفع کمبودها و مقدار اندک ماده آلی خاک باعث شور شدن و بالا رفتن اسیدیته خاک ها شده است. ترنس ایکس با فرمولاسیون منحصربه‌فرد خود بروزترین محصول موجود در بازار ایران به‌منظور رفع این مشکل به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشاورزی ایران می باشد.
ترنس ایکس یک کود یا یک محرک رشد نیست بلکه یک آزادکننده قوی عناصر بلوکه‌شده در خاک می باشد. فرمولاسیون و ترکیب خاص ترنس ایکس باعث شکسته شدن نمک های نامحلول در خاک و آزاد شدن عناصر غذایی شده و با کاهش اسیدیته خاک فراهمی بسیاری از عناصر را برای گیاه فراهم می کند؛ اما این پایان توانمندی ترنس ایکس نیست، ماکرومولکول ها ترنس به‌عنوان یک عامل کلات گر فوق العاده قوی عمل کرده و عناصر آزاد شده را در ترکیب خود جای می دهند و جذب این عناصر را برای گیاه آسان می کنند. ترنس ایکس کارایی مصرف کودها را افزایش داده بنابراین میزان استفاده از کودهای شیمیایی و درنتیجه هزینه ها را کاهش می دهد. بهترین زمان استفاده از ترنس ایکس اولین آبیاری فصل می باشد.

  •     ترنس ایکس را می توان به همراه عناصر غذایی و یا به‌ تنهایی با دوز 2-5/2 در هزار لیتر آب محلول پاشی کرد.

 

 
 

مواد تشکیل دهنده

w/w%

روی قابل حل در آب

5 درصد

 

 

نام / نام شرکت  
شهر :  
تلفن همراه  
تعداد /حجم درخواستی
توضیحات تکمیلی :